Robotics Care 2.png
POSEIDON-1.png
  • Sänker kostnaderna

  • Minimerar skaderisken för brukaren

  • Minmerar skaderisken för vårdpersonal

  • Ökar integriteten

  • Ökar välbefinnandet

  • För institutioner, sjukhus, etc.

Poseidon

Den unika, intelligenta duschlösningen för funktionshindrade och äldre.

Poseidon är världens första hygienassistent. Egentligen är det en intelligent duschlösning, som på ett unikt sätt hjälper äldre och rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien.
 

De flesta tänker nog inte på att den personliga hygienen innebär utmaningar för personer med rörelsehinder. Att vara beroende av assistans kan i värsta fall inverka negativt på självkänslan och upplevelsen av personlig integritet. Idén bakom Poseidon är att ge rörelsehindrade personer möjlighet att sköta sin personliga hygien under trygga förhållanden.
 

Lösningen riktar sig till användare som har partiell mobilitet på grund av neurologisk skada eller enbart beroende på hög ålder. Med hjälp av hygienassistenten Poseidon blir tvättupplevelsen någonting positivt. En privat stund att se fram emot – ett lyft för både självkänsla och livskvalitet.

zachary-kyra-derksen-0bDd5rZlZmk-unsplas