Robotics Care 2.png
1_Freja_Front_Angle.png
  • Sänker kostnaderna

  • Minimerar skaderisken för brukaren

  • Minmerar skaderisken för vårdpersonal

  • Ökar integriteten

  • Ökar välbefinnandet

  • För hemmabruk

Freja

Den kompakta, automatiserade dusch- och spalösningen för hemmabruk, anpassad för rörelsehindrade och äldre.

Freja är världens enda hygienassistent för hemmabruk. En banbrytande innovation som hjälper rörelsehindrade och sköra äldre att på egen hand sköta sin personliga hygien. Freja är utvecklad av samma kompetensteam som skapade Poseidon, världens allra första hygienassistent, som idag används inom både sjukvård och äldrevård.

FREJA – ännu en seger för den personliga integriteten.
 
För personer med rörelsehinder kan den personliga och intima hygienen vara ett stort bekymmer. Att dessutom vara tvungen att få hjälp av andra kan bidra till otrygghet och upplevas som ett intrång i den personliga integriteten.
 
Freja är en automatiserad hygienassistent som är skapad för en enda sak: Att ge rörelsehindrade och sköra äldre helt nya möjligheter att på egen hand sköta sin personliga hygien där tryggheten är som störst – i hemmet.
 

Freja är en vidareutveckling av hygienassistenten Poseidon, som väckt stor uppmärksamhet internationellt och är väl beprövad i professionella vårdmiljöer. Tillsammans bildar Freja och Poseidon ett unikt koncept för automatiserade dusch- och spalösningar som förbättrar livskvaliteten för de mest behövande. Givetvis kan Freja anslutas digitalt för monitorering på distans.

zachary-kyra-derksen-0bDd5rZlZmk-unsplas