Senior Woman
EaZense_Module_nobg.png
  • Fungerar helt utan wearables

  • Inga knappar

  • Helt automatisk

  • Ingen kamera

  • Beröringsfri

  • Integritetssäker

  • Detekterar kroppsposition och fall

  • Håller koll på vitalparametrar

  • Enkel installation

pexels-vlada-karpovich-5790828-w700.jpg
EaZense

"AI kommer att förändra världen – och Raytelligence EaZense kommer att vara en del av det."

En åldrande befolkning i världen skapar nya utmaningar för välfärden. Färre resurser ska tillhandahålla vård och omsorg till allt fler behövande.

 

Livsstilsrelaterade sjukdomar såsom demens och hjärt-kärlsjukdomar ökar i takt med att vi blir äldre – en situation som kräver nya innovationer.

 

EaZense erbjuder ett icke-integritetskränkande, autonomt övervakningssystem för äldre baserat på ny unik radarsensorteknologi med AI.

 

EaZense möjliggör också övervakning av närvaro och vitalparametrar, till exempel andningsmönster och andningsfrekvens. Parametrar som är viktiga att mäta vid till exempel Covid19.

 

För vårdgivare innebär detta till exempel att nattlig övervakning på ett vårdhem kan utföras mer effektivt eftersom resurserna riktas mot patienter som behöver hjälp och patienten kan känna sig säker på natten och blir inte störd i onödan.

EaZense Radarsensor-1.jpg
EaZense-Sleep-Graphics.png